Devnology tutorial

Spoofax

Spoofax: ontwikkeling van domein-specifieke talen in Eclipse

Zie ook de sessiebeschrijving op de devnology website.

Installatie

Installeer voor deze sessie een van de volgende Eclipse installaties met Spoofax voorgeinstalleerd:

Eclipse 3.6 + Spoofax voor Linux

Eclipse 3.6 + Spoofax voor Linux 64-bits

Eclipse 3.6 + Spoofax voor Mac 64-bits (oudere Macs: Eclipse 3.6 + Spoofax)

Eclipse 3.6 + Spoofax voor Windows (Windows 64-bits: Eclipse 3.6 + Spoofax)

Tutorial materiaal

Handout? (pdf)

Eclipse projects? (volg de handout en importeer het initiele project Calculang0 in de Eclipse workspace)