LeonMoonen? asked me what the difference is between lexical and context-free FollowRestrictions? in SDF2. Here follows my response. (Unfortunately it is in dutch.) -- EelcoVisser - 29 Mar 2001

> Ik ben een beetje in verwarring geraakt over lexicale versus context-vrije
> restricties in SDF(2).
> 
> - is er wel verschil?
> - zo ja, wanneer lexicaal en wanneer context-vrij gebruiken?

Het verschil is:

 lexical restrictions 
   A -/- cc1
 context-free restrictions
   B -/- cc2

wordt genormaliseerd naar

  restrictions
   <A-LEX> -/- cc1
   <B-CF> -/- cc2

Zie pagina 207 proefschrift

> "vroeger" dacht ik dat een lexicale restrictie (denk aan "longest match")
> betekende dat er *geen* optionele layouit tussen soort en de
> restricted chars mochten staan. Bij context-vrije zou dat dan wel mogen. 
> Dat blijkt niet waar te zijn (experimenteel vastgesteld). 

Nee, een restrictie S -/- cc (zie boven voor verschil tussen lex en cf)
betekent dat characters uit cc die niet mogen voorkomen achter een boom van
soort S. De implementatie van restricties (waarbij een enkele character set
gegeven is) wordt gegeven op pagina 47 van proefschrift; regel (Fo4). Een
restrictie heeft tot gevolg dat de follow set van soort S beperkt wordt. Dit
sluit een reductie van een S boom uit in het geval er een karacter uit cc
volgt.

> Helaas ga je in jouw proefschrift niet in op context-vrije restricties 
> (wel op lexicale) en uit de specs kan ik niet direct een verschil 
> afleiden (behalve op welke soorten ze toegepast worden).

Er staan inderdaad geen voorbeelden in van context-vrije restricties, maar de
semantiek is dus hetzelfde als die van lexicale. (Pagina's 207 en 47)

> De reden dat ik meer wil weten is dat ik bezig ben met island grammars 
> en in sommige gevallen een ambiguiteit op kan lossen met een 
> context-vrije restrictie op een verder lexicaal gedefinieerde soort 
> ([a-z]+ -> Water). 

Als je het voorbeeld wat uitgebreider beschrijft kan ik je misschien helpen.

Revision: r1.3 - 09 Feb 2004 - 13:01 - MartinBravenboer
Sdf > LexicalVersusContextFreeRestrictions
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback